Affald og genbrug

I Blåkildegård sorterer vi affaldet, således at vi kan mindske den mængde affald, der afleveres i affaldssækken til forbrænding mest muligt.

Affald er dyrt, og det er vægten af affaldet i vores affaldssække, der afgør hvor meget, vi skal betale over huslejen for at komme af med affaldet.

Affaldssækken må derfor kun bruges til det affald, der ikke kan genbruges eller bortskaffes på anden vis og den må kun veje 11 kg. Det drejer sig stort set kun om bleer, mælkekartoner og kødaffald.

Alt vådt affald skal i en lukket plastpose, og der må selvfølgelig ikke lægges skarpe genstande i affaldssækken.

Affaldssækken stiller du foran porten onsdag morgen til tømning. Afhentningen starter kl. 10.00. Da der er risiko for ødelagte sække og spredning af glas og papir, må affaldet ikke stilles ud tirsdag aften.

Hvis du har fået en kompostbeholder anbringes grønt affald i kompostbeholder, som kan placeres i gården eller i haven.

 

 

Affaldssortering

5.1. I Blåkildegård skal vi kildesortere genbrug og restaffald efter ejendomskontorets anvisninger.

5.2. Affald og ting til genbrug må kun hen­stilles på stierne på de aftalte tidspunkter.

5.3. Mængden af restaffald, som afleveres i affaldssækken, skal mindskes mest muligt, og genbrugsmængden skal øges.

5.4. Afbrænding af affald i haven eller i gården er ikke tilladt.

5.5. Haveaffald kan lægges i boligens kompostbeholder eller afleveres på det grønne depot.

 

Her kan man se hvad vi modtager på genbrugspladsen.

 

Hvor skal jeg aflevere hvad?


Større mængder grønt haveaffald skal afleveres på Grønt Depot, der er
beliggende i det grønne område nord for Firkanten A. Her kan du også
aflevere grønt haveaffald, sten, fliser, jord, træer og grene.


Glas, flasker, aviser, reklamer, og rent hvidt papir skal afleveres på
Genbrugspladsen i Cirklen A.
Genbrug og storskrald afleveres i sorteret form, ligesom plastaffald skal
sortes i de opsatte plastbeholdere.


Miljøfarligt affald afleveres personligt til de "grønne mænd" på
genbrugspladsen i åbningstiden.


Husk, at medarbejderne på Grønt Depot og Genbrugspladsen er frivillige
beboere i afdelingen og er via deres indsats med til at holde huslejen
nede.

 

 

 

 

 

Hvornår har genbrugspladserne åbent?

Genbrugspladsen Cirklen A

Onsdag kl. 18.00 – 19.30
Søndag kl. 10.00 – 13.00

Leder af Genbrugspladsen.

Kim Larsson

 

Grønt Depot Firkanten A

Det grønne depot holder åbent i perioden med sommertid.

Søndag kl. 10:00 - 12:00
Onsdag kl. 17:00 - 18:30 

Leder - Lis Michelsen

 

Tøjcaféen Femkanten I 15

Søndag kl. 14:00 - 17:00

  

Bogcaféen Femkanten I 16

Søndag kl. 14:00 - 17:00

 

Cykelværksted, Femkanten I 13

Søndag kl. 14:00 - 17:00

 

Hvor finder jeg genbrugspladserne? 

Du har fravalgt nogle cookies. Derfor kan du ikke se indholdet, fx en video. Klik på cookie-ikonet nederst i venstre hjørne, tilvælg Marketing cookies, gem indstillinger og genindlæs herefter siden (PC: tryk på 'F5'-tasten). Du kan til enhver tid ændre dine cookieindstillinger igen.