Intern venteliste

Som beboer i Blåkildegård kan du vælge at skrive dig op på den interne venteliste i KAB. Det giver dig fortrinsret til ledige boliger i forhold til boligsøgende, som ikke bor i en bolig administreret af KAB. 

Vil du på intern venteliste?

Det gør du ved at henvende dig til opnoteringen i KAB telefon 33 63 10 00, tast 1. Se KAB's åbningstider

Regler for intern venteliste

Der er forskellige regler i de enkelte boligorganisationer. Det er blandt andet forskelligt, hvor længe du skal bo i din nuværende bolig, før du kan benytte dig af beboerfortrinsretten. Det fremgår af udlejningsreglerne under boligafdelingerne i boligsøgningen. Du kan også få information ved at henvende dig til KAB.

Bor du i en boligorganisation, der er med i Bolignøglen, kan du også søge ny bolig på tværs af alle de boligorganisationer, der er tilsluttet ventelisten Bolignøglen. Hvis du får en bolig via den interne oprykningsventeliste, bliver du fjernet fra listen. Det gælder også, hvis du flytter fra din bolig og væk fra boligorganisationen. Dette sker fra den dato, hvor KAB modtager din opsigelse. Du mister dog ikke din plads på den eksterne venteliste, hvis du også har været skrevet op der.