Sådan udnytter du varmen bedst

Luk lidt op for alle radiatorerer i alle rum i stedet for at åbne helt for én enkelt radiator.
Det kan måske lyde som om, man derved bruger mere varme - men det gør man ikke. Jo flere radiatorflader, du fordeler varmen over, jo mere køles vandet af. Når du føler på radiatorens afgangsrør, skal det være lunkent. Afgangsrøret er det rør, hvor ventilen sidder. Er afgangsrøret varmt, bliver afkølingen dårlig. 

Hold øje med temperaturen i de enkelte rum
Temperaturen skal helst ligge stabilt omkring 21 grader.

Luft ud kortvarigt og kraftigt - og luk varmen imens
Den bedste udluftning er ved gennemtræk i 10 minutter 2 - 3 gange om dagen

Dæk ikke radiatoren til
Radiatoreren skal holdes fri for ting, og brug den ikke til at tørre tøj på.

 

Radiatorventiler 

På radiatorerne er der monteret Danfoss returventiler med termostat. Returventilerne har til opgave at holde returvandet i din radiator på en konstant varme, der varieres efter indstillingen og varmeforbruget. 

Der er ingen klimastat eller anden for for central temperaturstyring på varmeanlægget. Hvis udetemperaturen ændrer sig meget, skal der ændres lidt på ventilens indstilling. 

Der skal helst kun drejes lidt, da en forøget varmeafgivelse fra radiatoren først efter nogen tid kan mærkes som en temperaturstigning i rummet. 
Tallene på ventilens skala forrtæller intet om rumtemperaturen. Er der forskel på ventilernes indstilling, skyldes det, at radiatorerne ikke er ens. 

Kontroller jævnligt dine radiatorventiler for utætheder, og meld utætheder til ejensdomskontoret med det samme. Hvis uheldet sker uden for kontortid, kan du ringe til en servicemedarbejder. Se Vagtordning i afsnit 1. OPLYSNINGER OM AFDELINGEN.