Beboerdemokrati

Et særkende ved de almene boliger er beboerdemokratiet. Som beboer har du mulighed for at få stor indflydelse på de fleste beslutninger om din boligafdeling. Det er lovgivningen, der bestemmer, hvordan en boligorganisation er bygget op, og hvilke beslutninger de demokratiske organer kan træffe.

I denne lille film kan du møde Esat, Trine og Daniel, der alle er en del af bestyrelsen i deres boligafdeling.

Du har fravalgt nogle cookies. Derfor kan du ikke se indholdet, fx en video. Klik på cookie-ikonet nederst i venstre hjørne, tilvælg Marketing cookies, gem indstillinger og genindlæs herefter siden (PC: tryk på 'F5'-tasten). Du kan til enhver tid ændre dine cookieindstillinger igen.

Boligorganisationen

KAB administrerer en række boligorganisationer, der hver især har en eller flere boligafdelinger. Hver boligorganisation har en bestyrelse, der overvejende består af repræsentanter valgt blandt beboerne.

Afdelingsbestyrelsen

Hver af boligorganisationernes boligafdelinger har en afdelingsbestyrelse. Det er bestyrelsen, der træffer de daglige beslutninger vedr. boligafdelingen.

Sådan bliver du medlem af en afdelingsbestyrelse

Medlemmer til afdelingsbestyrelsen bliver valgt på et afdelingsmøde. På mødet kan alle boligafdelingens myndige beboere deltage og stille op til bestyrelsen.

Afdelingsmødet 

Alle boligafdelinger skal afholde afdelingsmøde mindst én gang årligt. Afdelingsmødet er boligafdelingens øverste myndighed. På mødet godkender de fremmødte beboere bl.a. afdelingens budget og regnskab, ligesom beboerne selv kan stille forslag til afstemning.

Læs mere om boligafdelingers budget

Deltagerne på afdelingsmødet kan også vælge, hvem der skal være afdelingens repræsentant(er) i boligorganisationens repræsentantskab. Dette valg kan dog også overlades til afdelingsbestyrelsen.

Læs mere om bestyrelsesarbejdet

Hvorfor deltage i beboerdemokratiet?

Ved at deltage aktivt i beboerdemokratiet får du indflydelse på, hvordan dine huslejekroner bliver brugt. Og du er med til at påvirke, hvordan din boligafdeling skal udvikles.

Du kan f.eks. være med til at sætte sociale aktiviteter i gang eller deltage i byggeudvalg, hvis I har en renovering i gang. Kort sagt kan du være med til at gøre din boligafdeling til et attraktivt og trygt sted at bo.